POWALCZĄ Z PYŁEM I SPALINAMI


W trakcie czerwcowych obrad radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał sejmiku w sprawie programów ochrony środowiska przed hałasem dla Konina i Leszna, a także aktualizacji programów ochrony powietrza dla Poznania i Kalisza. Dwa ostatnie dokumenty zmierzają do ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych pyłów i spalin, wskazują np. na konieczność wymiany kotłów węglowych na ekologiczne, przyłączenie większej liczby domów do sieci ciepłowniczej, a także ograniczenie ruchu samochodowego na rzecz rozwoju komunikacji zbiorowej.
Ponadto radni zaaprobowali projekt uchwały sejmiku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Prosny” oraz zapoznali się z projektem programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.


Galeria zdjęć:

  • POWALCZĄ Z PYŁEM I SPALINAMI
pdf    drukuj    drukuj