trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Potrzebna retencja

    Radni wysłuchali sprawozdania na temat stanu małej retencji. Na terenie Wielkopolski znajduje się 31 sztucznych zbiorników, które mogą pomieścić 57 mln m3 wody. Dzięki temu województwo zajmuje pierwsze miejsce w kraju. Jednakże od dwóch lat coraz trudniej oddać do użytku nowy zbiornik retencyjny. Powodem tego są utrudnienia z wykupem gruntów od rolników oraz potrzeba sporządzania szczegółowych raportów w związku z przestrzeganiem ustawy o ochronie środowiska. W przygotowaniu jest 15 projektów zbiorników, które mają zostać wybudowane do 2015 r. W celu pokonania trudności w rozbudowie retencji samorząd województwa złoży wniosek do odpowiednich ministerstw o przyspieszenie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zwiększenie na ten cel środków finansowych. Jednocześnie samorząd będzie wnioskował o zintensyfikowanie prac nad zbiornikiem retencyjnym we Wielowsi Klasztornej, który jest kluczowy dla bezpieczeństwa Kalisza.

    Radni pozytywnie zaopiniowali wykaz zadań przeznaczonych do finansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wśród tych zadań są dofinansowania do: budowy dróg prowadzących do gruntów rolnych, renowacja zbiorników małej retencji, zagospodarowanie gruntów pogórniczych oraz zakup sprzętu pomiarowego dla geodezji.

    Pozytywnie zaopiniowano także projekt uchwały dotyczącej dofinansowania spółek wodnych. Dotacja celowa na to przedsięwzięcie wynosi 1 mln zł. Radni przychylili się do koncepcji zarządu województwa, która zakłada rozdzielenie tej kwoty na 57 najlepszych spośród 250 spółek kwalifikujących się do przyznania środków finansowych.

    Komisja wysłuchała także informacji dotyczących wapnowania gleb oraz Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.