trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

POTRZEBNA POMOC

    Coroczny dokument pozwalający na analizę sytuacji społecznej województwa w kontekście funkcjonowania instytucji udzielających pomocy w tej sferze był przedmiotem obrad sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, która w trybie zdalnym obradowała 22 czerwca.

    Z przekazanych radnym informacji wynika, że co prawda o około 10 procent w ubiegłym roku zmalała liczba osób pobierających świadczenia pieniężne lub niepieniężne, to jednak średnio co 15. Wielkopolanin korzystał z pomocy i wsparcia udzielanego przez instytucje pomocy społecznej. Takiej interwencji wymaga też systematycznie zwiększająca się liczba osób starszych w regionie. Najczęściej odnotowywane przyczyny powodujące konieczność skorzystania ze wsparcia pomocy społecznej to: choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie.

    Podczas czerwcowego posiedzenia radni zapoznali się również z projektem programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Komisja ponadto pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące zmian w budżetach obejmujących działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.


    Galeria zdjęć: