POTRZEBA WIĘCEJ PIELĘGNIAREK!


Nie tylko ostatnie doświadczenia związane z panującą pandemią, ale i wcześniejsze obserwacje spowodowały, że sejmik zamierza przyjąć stanowisko dotyczące przywrócenia kształcenia pielęgniarek w szkołach ponadpodstawowych.
Dyskusją na ten temat i zaopiniowaniem projektu uchwały sejmiku zawierającej wspomniane stanowisko zajęli się radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki podczas odbytego w trybie zdalnym majowego posiedzenia. Zarówno w tezach stanowiska, jak i podczas wypowiedzi uczestników posiedzenia, podkreślano braki tego rodzaju personelu na rynku oraz fakt, że wszelkie prognozy wskazują, iż zapotrzebowanie na usługi pielęgniarskie będzie wzrastało. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się powrót do obowiązującego kiedyś systemu kształcenia pielęgniarek w na poziomie szkół ponadpodstawowych.
Komisja zaopiniowała również pozytywnie propozycje zmian budżetowych, a także zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji w 2019 roku rocznego i wieloletniego planu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi.


Galeria zdjęć:

  • POTRZEBA WIĘCEJ PIELĘGNIAREK!
pdf    drukuj    drukuj