Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


13 lutego 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poprowadził posiedzenie tego gremium. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Wojciech Jankowiak

Podczas spotkania została omówiona sytuacja na drogach regionu w 2016 r. oraz zaprezentowane zostały działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tym roku. Dyrektorzy Wielkopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego przedstawili informacje z przebiegu realizacji planu wydatków wielkopolskich WORD-ów w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku ubiegłym oraz opowiedzieli o bieżących zadaniach.

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu działa przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rada określa kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do jej zadań należy w szczególności opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej. Ze środków pozostających w gestii Rady zostały w ostatnim czasie zakupione ambulanse dla pogotowia ratunkowego czy sprzęt ratowniczy dla strażaków.


Galeria zdjęć:

  •  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
pdf    drukuj    drukuj