Posiedzenie Prezydium WR30


Wielkopolska Rada 30W dniu 26 czerwca 2018r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Prezydium Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, któremu przewodniczył pan Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Podczas posiedzenia Prezydium WR30 dyskutowało nad propozycją organizacji I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego oraz podjęte zostało stanowisko w sprawie kongresu założycielskiego Powszechnego Samorządu Gospodarczego (treść stanowiska poniżej).

Stanowisko Wielkopolskiej Rady 30 w sprawie kongresu założycielskiego Powszechnego Samorządu Gospodarczego

Wielkopolska Rada 30 jest społecznym, kolegialnym organem opiniotwórczo-doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego Województwa, którego celem jest skuteczne reprezentowanie interesów przedsiębiorców sektora MŚP i w skład którego wchodzą przedstawiciele równych środowisk gospodarczych z regionu.

Rada powołana została w celu wspierania wszelkich inicjatyw, których celem jest wzmacnianie rozwoju gospodarczego i pozycji przedsiębiorstw.

Istotnym elementem gospodarki regionu jest rzemiosło, którego pielęgnowanie i wspieranie jest ważne dla rozwoju województwa, stąd specjalna sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poświęcona sytuacji w rzemiośle oraz patronat honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego nad kongresem Powszechnego Samorządu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który ma stworzyć federację rzemiosła.

Jednocześnie stojąc na stanowisku, że wszelkie inicjatywy gospodarcze powinny mieć charakter apolityczny, ponieważ tylko to gwarantuje niezależność i skuteczne reprezentowanie interesów całego środowiska gospodarczego, stanowczo protestujemy przeciw wykorzystaniu idei samorządu rzemieślniczego w celach politycznych

Wielkopolska Rada 30 działając na rzez powszechnego samorządu gospodarczego jest wspólnym głosem zróżnicowanych wielkopolskich środowisk gospodarczych, w tym także rzemieślników.

pdf    drukuj    drukuj