trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Posiedzenie Komisji ECOS z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

    W dniach 11 – 12 kwietnia 2011 roku w Wenecji, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący delegacji polskiej do Komitetu Regionów w Brukseli (KR)  uczestniczył w posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) oraz seminarium „Silniejsi razem. Wkład władz lokalnych i regionalnych w inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.

    Pełne wykorzystanie potencjału strategii „Europa 2020” i gospodarki europejskiej zależy w dużym stopniu od zaangażowania władz lokalnych i regionalnych. Władze te są odpowiedzialne za tworzenie sprzyjających warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno dla dużych, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw. Aby stworzyć takie sprzyjające warunki, wiele władz lokalnych i regionalnych podjęło działania zmierzające do ograniczenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, wprowadzenia systemu podatkowego wspierającego konkurencyjność oraz do zapewnienia dobrej infrastruktury i wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze prywatnym. Seminarium „Silniejsi razem” było poświęcone niektórym z tych środków oraz sposobom ich wspierania w ramach inicjatyw obejmujących całą UE.

    Podczas posiedzenia Komisji ECOS, uczestnicy spotkania podjęli dyskusję nad projektami opinii KR dotyczącymi m.in. programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, zielonej księgi w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych oraz programu mieszkalnictwa socjalnego. Członkowie Komisji ECOS rozmawiali również na temat zintegrowanej polityki przemysłowej w erze globalizacji.

    Przypomnijmy, że w kadencji Komitetu Regionów 2010-2015 Marszałek Woźniak ponownie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego KR, Członka Prezydium oraz szefa delegacji polskiej. 11 lutego 2010 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Spójności Terytorialnej COTER, a od połowy 2012 roku obejmie funkcję przewodniczącego komisji. Ponadto, Marszałek Woźniak uczestniczy w pracach Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS). 2 grudnia 2010 roku został także wybrany wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów, a od stycznia 2011 w ramach Grupy zadaniowej Europa 2020 w EPL KR pełni funkcję koordynatora inicjatywy flagowej „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.

    Źródło: KR/BWM