PORZĄDKUJĄ BUDŻET


Podczas wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej radni pozytywnie zaopiniowali wnioski dotyczące zmian w tegorocznym budżecie regionu. To efekt bilansu i porządkowania wojewódzkich finansów, tj. dochodów i wydatków w I półroczu 2019 roku. Zmiany wynikają z kilku czynników: przesunięcia harmonogramu prac, zmniejszania lub zwiększania ich zakresu, wprowadzenia dodatkowych wydatków albo rezygnacji z części kosztów. Przedstawione radnym korekty dotyczyły m.in. projektu „Czas zawodowców” oraz budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu.

Z kolei kompleksową informację o wykonaniu budżetu w pierwszej połowie 2019 roku (najważniejsze wydatki, przychody, przesunięcia inwestycji) zaprezentowała radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska.


Galeria zdjęć:

  • PORZĄDKUJĄ BUDŻET
pdf    drukuj    drukuj