POROZMAWIALI O SPÓŁKACH


Informację o sytuacji (za 2019 rok) spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego omówili radni podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Najwięcej pytań dotyczyło działalności i kondycji Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola, które od lat ma spore problemy ze zbilansowaniem budżetu. Na ujemną sytuację finansową spółki ma wpływ m.in. charakter jej funkcjonowania (tereny rekreacyjne, służące głównie poznaniakom), kwestie związane z wysokością podatków od nieruchomości, koszty księgowe wynikające z amortyzacji.
Ponadto radni zapoznali się z informacją o realizacji zadań Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w ramach członkostwa naszego regionu w Europejskiej Platformie Regionów Podmiejskich PURPLE, a także z informacją o realizacji tzw. kontraktu terytorialnego w 2019 roku.


Galeria zdjęć:

  • POROZMAWIALI O SPÓŁKACH
pdf    drukuj    drukuj