POMYSŁY NA LUTYCKĄ


Sytuacja finansowa i kadrowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, propozycje zmian reorganizacyjnych tej placówki, a także sytuacja w tamtejszym szpitalnym oddziale ratunkowym – tymi zagadnieniami szczegółowo zajęli się radni z sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Na posiedzeniu, które odbyło się 13 lipca, z członkami komisji spotkała się dyrektor poznańskiej placówki Małgorzata Piotrowska-Błochowiak.
Po dyskusji radni pozytywnie zaopiniowali istotne propozycje dotyczące finansowania podległych placówek, a dotyczące pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz dołożenia prawie 52 mln zł do pierwotnie planowanych kosztów budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu (to efekt droższych od zakładanych ofert, jakie wykonawcy złożyli w przetargu na budowę szpitala).
Komisja zapoznała się ponadto z informacjami o ubiegłorocznych wynikach spółek związanych z ochroną zdrowia, których udziałowcem jest województwo, a także z projektami programów współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi.


Galeria zdjęć:

  • POMYSŁY NA LUTYCKĄ
pdf    drukuj    drukuj