Pomoc w zakresie zdrowia psychicznego na wyciągnięcie ręki


Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Plan Rozmieszczenia Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) na terenie Województwa Wielkopolskiego. To strategiczny dokument ustalający warunki i możliwości realizacji Pilotażu CZP w Wielkopolsce.

„Zdrowie psychiczne to ważna dziedzina opieki zdrowotnej. To bardzo istotne, by ludzie potrzebujący wsparcia w tym zakresie wiedzieli dokąd się kierować, by otrzymać pomoc” -mówi Marszałek Marek Woźniak.


Plan został przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy współpracy z jednostkami samorządu gminnego i powiatowego oraz członkami Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego. Przewodniczy mu Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która podkreśla, że „choroby psychiczne to najczęstsza przyczyna samobójstw. Diagnostyka w Polsce musi się rozwijać, a dostęp do specjalistów w dziedzinie psychiatrii jest najlepszy tylko wtedy, gdy jest szybki - dlatego ten obszar należy objąć szczególną troską”.

Reforma psychiatrii w Polsce trwa od kilkunastu lat i skupia się przede wszystkim na wdrożeniu zasad psychiatrii środowiskowej i unowocześnieniu lecznictwa psychiatrycznego, poprzez przekształcanie dużych szpitali psychiatrycznych w placówki specjalistyczne, tworzenie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych oraz zwiększenie działania poza szpitalnych form opieki zdrowotnej w formie Centrów Zdrowia Psychicznego.
Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego docelowo model lecznictwa psychiatrycznego będzie oparty na Centrach Zdrowia Psychicznego, które składać się mają z następujących części:
- zespołu ambulatoryjnego (przychodni), którego zadaniem będzie udzielanie porad lekarskich i psychologiczne, indywidualna i grupowa pomoc psychoterapeutyczna, czynności pielęgniarskie i interwencje socjalne;
- zespołu środowiskowego (mobilnego), którego zadaniem będą wizyty domowe, terapia indywidualna i grupowa, praca z rodziną, treningi umiejętności, budowanie sieci oparcia społecznego, zajęcia i turnusy rehabilitacyjne;
- zespołu dziennego, którego zadaniem jest hospitalizacja dzienna psychiatryczne w celu zintensyfikowania oddziaływań diagnostycznych, terapeutycznych lub rehabilitacyjnych;
- zespołu szpitalnego, którego zadaniem jest całodobowa opieka szpitalna w sytuacjach nacechowanych znacznym nasileniem zaburzeń lub związanych z nimi ryzykiem – podstawowym i docelowym rozwiązaniem są świadczenia oddziału psychiatrycznego
w lokalnym szpitalu ogólnym. Z uwagi na mniejszą stygmatyzację chorych i ich rodzin oraz możliwości dostępu do specjalistycznej diagnostyki oraz leczenia wielospecjalistycznego /TK, neurochirurgia, neurologia, OIOM/.
Pomoc w Centrach dostępna bez zapisów, bez skierowania.
Od poniedziałku do piątku będą działać punkty koordynacyjno-zgłoszeniowe, w których podczas pierwszej konsultacji dostępni będą specjaliści: lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, pielęgniarka psychiatryczna. Ich zadaniem jest wydanie wstępnej diagnozy, opracowanie planu leczenia, a jeśli przypadek jest pilny - uruchomienie pomocy nie później niż w ciągu 72 godzin.
Plan leczenia w CZP dopasowany będzie do osoby doświadczającej kryzysu. Mogą to być regularne konsultacje z lekarzem, terapia indywidualna lub grupowa, pobyt na oddziale dziennym, praca w tzw. nurcie otwartego dialogu, wizyty domowe pielęgniarki środowiskowej, albo wsparcie od asystenta zdrowienia, czyli osoby, która przeszła kryzys
i po odpowiednim przeszkoleniu i stażu w szpitalu służy pomocą innym.
Takie rozwiązanie, określane jako model psychiatrii środowiskowej jest bardziej humanitarny, efektywniejszy, tańszy, zalecany przez instytucje międzynarodowe oraz oparty na dobrych i sprawdzonych praktykach.

Na grafice: CZP dla poszczególnych powiatów Województwa Wielkopolskiego.

 


Galeria zdjęć:

  • Pomoc w zakresie zdrowia psychicznego na wyciągnięcie ręki
pdf    drukuj    drukuj