trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

POMOC I PRACA DLA UKRAIŃCÓW

    Lipcowe, przeprowadzone w trybie zdalnym, posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej było okazją do dyskusji o pomocy, której instytucje podległe samorządowi województwa udzielają uchodźcom z Ukrainy, a także o skali podejmowania przez te osoby zatrudnienia w naszym regionie.

    Na przykładzie Centrum Integracji Cudzoziemców w Kaliszu rozmawiano o działalności tego typu jednostek, prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, przy okazji informując o prawdopodobnym przedłużeniu ministerialnego finansowania tych placówek (pierwotnie przewidziane było do końca bieżącego roku). Z kolei przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu mówili o skali podejmowania zatrudnienia przez przebywających w naszym regionie uchodźców (w porównaniu do skali napływu tych osób, są to niższe liczby, niż oczekiwałby rynek pracy); wskazywano też na potrzebę podejmowania aktywniejszych działań ze strony służb zatrudnienia w celu zaktywizowania zawodowego tych osób.

    Ponadto podczas posiedzenia członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali dwie propozycje zmian w budżecie województwa, dotyczących działań realizowanych przez poznański WUP.


    Galeria zdjęć: