POMOC DLA ARR


Podczas posiedzenia, które odbyło się 12 lipca, radni z sejmikowej Komisji Gospodarki pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez województwo do Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie „wkładu niepieniężnego” na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Chodzi o wniesienie aportem nieruchomości i biurowca (a także garaży) przy ulicy Okólnej w Koninie. Ich wartość oszacowano na prawie 2,5 mln zł. Jak uzasadniano, ten ruch związany jest z aktywnym włączeniem się przez spółkę w działania związane z transformacją energetyczną subregionu konińskiego. Celem ARR jest wzmocnienie działań statutowych i stworzenie centrum szkoleniowo-konferencyjnego oraz biur dla pracowników związanych z transformacją subregionu oraz współpracą w zakresie uczestnictwa agencji w działaniach w ramach unijnej „platformy węglowej”.
Ponadto komisja zapoznała się z informacją o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego w 2018 roku.


Galeria zdjęć:

  • POMOC DLA ARR
pdf    drukuj    drukuj