Polsko-niemieckie spotkanie szefów regionów Partnerstwa Odry


10 września 2020r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak reprezentował Samorząd Województwa podczas polsko-niemieckiego spotkania premierów niemieckich landów oraz marszałków polskich województw i wojewodów (lub ich przedstawicieli) oraz przedstawicieli polskich ministerstw zgrupowanych w ramach inicjatywy politycznej Partnerstwa Odry.
Z uwagi na wciąż panujące zagrożenie epidemiologiczne SARS-CoV-2, planowany w dniach 9–10 września br. in persona VII Szczyt Partnerstwa Odry został przesunięty na rok 2021. Partnerzy z Polski i Niemiec zdecydowali jednak aby spotkać się w ramach wideokonferencji, aby podsumować wydarzenia bieżącego roku oraz wspólnie podyskutować o wyzwaniach i szansach, przed którymi staną regiony Partnerstwa Odry w najbliższej przyszłości.
Podczas dwugodzinnej wymiany informacji i opinii, każda ze stron podzieliła się własnymi doświadczeniami i refleksjami nad panującą w najtrudniejszym okresie początkowej epidemii sytuacją regionów pograniczna polsko-niemieckiego, działaniach podjętych w walce z tzw. koronawirusem – zarówno pod kątem zdrowia publicznego, jak i gospodarki – oraz wykorzystaniem funduszy unijnych w dobie pandemii COVID-19. Zadowoleni ze współpracy na przestrzeni ostatnich miesięcy, niemieccy
i polscy szefowie regionów dziękowali sobie nawzajem za pomoc i wsparcie. Premier Brandenburgii
dr Dietmar Woidke podkreślił emocjonalnie, że dla mieszkańców po obu stronach granicy polsko-niemieckiej niemożność swobodnego przekraczania granicy była jak „cios w serce”. Zgodzono się co do tego, że aby zapobiegać tego typu trudnym sytuacjom na granicy, należy podjąć się zadania opracowania wspólnych, transgranicznych procedur.
Pełniący funkcję pełnomocnika RFN ds. polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej oraz będący obecnie przewodniczącym Bundesratu Premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke przedstawił także pozostałym uczestnikom konferencji cele, założenia i wyzwania niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Obok koordynacji działań i ustaleń ws. zwalczania pandemii na szczeblu unijnym, Niemcy będą sprawować pieczę nad opracowaniem nowego budżetu UE. Premier Woidke solidarnie zapewnił, że Niemcy wstawią się za tym, aby Polska w dalszym ciągu pozostała jednym spośród głównych beneficjentów tego nowego budżet w rozrachunku netto: „Jest to nie tylko w interesie Polski, ale także interesie niemieckim”.
Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, odnosząc się do sytuacji w Wielkopolsce zaznaczył, że już od początku pandemii w Polsce rozpoczęliśmy działania wprowadzające środki wspierające płynność budżetową a także zwiększające zdolność systemu opieki zdrowotnej i udzielanie pomocy mieszkańcom i sektorom szczególnie dotkniętym skutkami pandemii. Na ten cel Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie od początku pandemii – w różnej formie – około 330 mln pln. Byliśmy także pierwszym samorządem regionalnym w kraju, który uzyskał zgodę KE na przesunięcie środków w ramach WRPO 2014+ na projekty zdrowotne, za które sfinansowano zakup środków wyposażenia szpitali oraz ochrony osobistej, dofinansowano szpitale kliniczne oraz badania w zakresie wczesnego wykrywania wirusa. Za pomocą instytucji i agencji podległych samorządowi województwa uruchomiliśmy także pomoc finansową dla przedsiębiorców. Wsparcie zostało udzielone także sektorowi społecznemu. Wicemarszałek podzielił się z uczestnikami spotkania także troską o przyszły budżet Unii Europejskiej, do którego jeszcze nie znamy założeń, zwłaszcza w kontekście uznania Wielkopolski za region przejściowy.
Podczas spotkania zaprezentowano także wspólny produkt regionów Partnerstwa Odry, którego koordynacją zajmowało się Województwo Dolnośląski: mapę turystyczną obiektów Unesco oraz ważnych atrakcji dziedzictwa historycznego, która powinna w szczególności trafić do turystów spoza Europy.
Uczestnicy wideokonferencji wyrazili zadowolenie ze spotkania, uznając je za ważny znak dla solidarności regionów Partnerstwa Odry.
Data bezpośredniego Politycznego Szczytu Partnerstwa Odry, określona zostanie dopiero na początku 2021r.


Galeria zdjęć:

  • Polsko-niemieckie spotkanie szefów regionów Partnerstwa Odry
  • Polsko-niemieckie spotkanie szefów regionów Partnerstwa Odry
pdf    drukuj    drukuj