trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

PÓŁ ROKU NA WIELKOPOLSKICH DROGACH

    Z informacją o realizacji zadań na drogach wojewódzkich w pierwszej połowie 2020 roku zapoznali się radni podczas wrześniowych (zdalnych) obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński wymienił kilka zadań, prowadzonych obecnie przez drogowców. To m.in. budowa obwodnicy Wronek, modernizacja drogi nr 306 między Stęszewem a Dymaczewem Nowym, przygotowania do budowy nowego mostu przez Wartę w Rogalinku, modernizacja trasy wojewódzkiej nr 307 w Niepruszewie. Warto jednak podkreślić, że WZDW realizuje też co roku szereg mniejszych przedsięwzięć. To m.in. bieżące naprawy nawierzchni, program likwidacji zagrożeń przy drogach, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (nowe chodniki, sygnalizacje świetlne, przejścia dla pieszych) czy też program budowy ścieżek rowerowych.
    Radni zapoznali się ponadto z informacją o wykonaniu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r. oraz zaopiniowali projekty przesunięć i zmian w tegorocznym budżecie.


    Galeria zdjęć: