PÓŁ ROKU NA DROGACH


Największą część wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej zajęły omówienie oraz dyskusja na temat realizacji zadań na drogach wojewódzkich w pierwszej połowie 2018 r. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński wymienił duże przedsięwzięcia, m.in. budowę nowego mostu nad Wartą w Międzychodzie (koszt 21,1 mln zł, z tego 17 mln zł z WRPO 2014+) oraz kilku odcinków trasy wojewódzkiej nr 305. Przypomniał też mniejsze programy samorządu województwa realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach (łącznie to 26,5 mln zł na chodniki, sygnalizacje świetlne, przejścia dla pieszych, itp.) oraz prowadzony w latach 2018/2019 program budowy ścieżek rowerowych, obejmujący realizację 10 inwestycji za 10 mln zł. Tę wyliczankę uzupełniają tzw. nakładki (odnowa nawierzchni dróg) wykonywane na odcinkach tras o łącznej długości 81 km i warte 67 mln zł.
Radni zapoznali się też z informacją o wykonaniu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 r. oraz omówili projekty zmian w tegorocznych finansach, dotyczące kwestii transportowych.


Galeria zdjęć:

  • PÓŁ ROKU NA DROGACH
pdf    drukuj    drukuj