trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podziękowania dla pracowników ochrony zdrowia – ekspozycja na filarach przed wejściem do budynku UMWW w Poznaniu

  „Bohaterom tych trudnych dni – DZIĘKUJEMY!” to tytuł nowej miniwystawy, którą prezentujemy na czterech filarach przed wejściem do budynku UMWW. Ekspozycja to wyraz wdzięczności, jaką –  w imieniu Wielkopolan – składamy pracownikom ochrony zdrowia za ich pełną poświęcenia służbę wszystkim chorym w dobie pandemii.
   
   Wielkopolska już wiosną ubiegłego roku – na wniosek Marszałka Marka Woźniaka – jako pierwszy region w kraju otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcie funduszy unijnych, będących w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego, do walki z epidemią. Już w tej pierwszej fazie Marek Woźniak przekazał środki ochrony osobistej i zapewniał o dalszym wsparciu pracowników wielkopolskich placówek ochrony zdrowia. Ta pomoc przez ponad rok szła w milionach złotych oraz setkach tysięcy maseczek, rękawiczek, kombinezonów – tak do placówek marszałkowskich, jak i powiatowych czy klinicznych.  Każdą transzę wsparcia Marszałek opatrywał zapewnieniem: „Kontynuujemy dzieło wsparcia białego personelu, któremu bardzo dziękuję za ofiarność i zaangażowanie na rzecz zdrowia Wielkopolan!” 
   
  I kontynuował. Także podziękowania. Dziś, w Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia, obchodzony w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (7 kwietnia 1948 r.), Samorząd Województwa Wielkopolskiego chce podziękować tym, którzy ofiarnie pomagają, także z narażeniem zdrowia i życia, i walczą o nasze zdrowie i życie. Bez poświęcenia ludzi, ich wierności przysiędze Hipokratesa i heroizmowi, na niewiele zdałyby się środki ochrony i urządzenia, pomagające w leczeniu chorych na COVID-19. 
   
  Stąd narodził się pomysł umieszczenia na filarach budynku UMWW w Poznaniu zdjęć  BOHATERÓW (naszych) tych trudnych czasów, reprezentantów różnych specjalizacji medycznych:  ratowników, laborantów/naukowców, lekarzy oraz pielęgniarek. 
   
  Samorząd Województwa Wielkopolskiego przywiązuje szczególną wagę do zdrowia Wielkopolan: tych, którzy chorują bądź mogą zachorować, i tych, którzy ich leczą. Potrzeby ochrony zdrowia znajdują się na drugim miejscu (zaraz po inwestycjach komunikacyjnych)  priorytetów, według których konstruowany jest coroczny budżet województwa. W 2021 r. na ochronę zdrowia ma zostać wydanych prawie 400 mln złotych, w tym na inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 zaplanowano – ze środków unijnych – 7,9 mln złotych. Ale za nami cały 2020 rok – a to oznacza wielomilionową pomoc dla pracowników  i placówek medycznych. Wiosną ubiegłego roku medycy informowali o braku kombinezonów, maseczek czy środków do dezynfekcji rąk. Stąd też działania samorządowe w oparciu o  środki UE koncentrowały się (i nadal się ogniskują) wokół zakupów profesjonalnego sprzętu, wyposażenia, środków ochrony osobistej czy testów do diagnozowania COVID-19. Łączna kwota wsparcia przewidziana do tej pory dla sektora opieki zdrowotnej to ponad 100 mln złotych. To jedna pula. Drugą stanowi budżet wojewódzki – z niego przeznaczono  w minionym roku prawie 5,6 mln złotych na przeciwdziałanie COVID-19. 
   

   


  Galeria zdjęć: