trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

PODSUMOWALI EGZAMINY

    Coroczna analiza wyników egzaminów zewnętrznych we wszystkich typach szkół województwa wielkopolskiego była jednym z punktów obrad sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Podczas zdalnego posiedzenia, które odbyło się 13 stycznia, informację na ten temat przedstawił radnym Marcin Jakubowski, zastępca dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

    Zaprezentowano uśrednione wyniki dla województwa i poszczególnych powiatów w zakresie egzaminu ósmoklasisty, matury i egzaminów zawodowych. Wiadomo, że rok 2020 był pod tym względem specyficzny ze względu na panująca pandemię – zdający przystępowali do egzaminów w przesuniętych terminach i na częściowo zmienionych zasadach (np. maturzyści nie mieli egzaminów ustnych). Nie zmieniło się w zasadzie jedno – podobnie jak miało to miejsce już od wielu lat, w zasadzie niemal we wszystkich wskaźnikach (poza nielicznymi wyjątkami) wielkopolski ogólnowojewódzki wynik odbiega in minus od średniej krajowej we wszystkich typach egzaminów.

    Podczas posiedzenia komisja zapoznała się ponadto z informacją o konkursach na prowadzenie czterech centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych, przyjęła sprawozdanie ze swoich prac w minionym roku, a także zaopiniowała kilka zmian w budżecie.


    Galeria zdjęć: