PODSUMOWALI DZIAŁALNOŚĆ BIURA WIELKOPOLSKI W BRUKSELI


Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, obradująca 13 stycznia, przyjrzała się m.in. działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w latach 2018-2019. Szczegółowo o podejmowanych przez naszą placówkę przedsięwzięciach i inicjatywach opowiadała radnym dyrektor BIWW Izabela Gorczyca. Wśród nich były m.in. spotkania Klubu Wielkopolan, obchody Dnia św. Marcina, wizyta stażystek z Gruzji, wyjazd studyjny radnych województwa, udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Biuro prowadzi również aktywną promocję w internecie, analizuje dokumenty związane z nową unijną perspektywą finansową, współpracuje z przedstawicielami partnerskich regionów Wielkopolski.
Radni pozytywnie zaopiniowali też projekt uchwały sejmiku w sprawie uchwalenia strategii rozwoju województwa „Wielkopolska 2030” oraz zapoznali się z koncepcją Regionalnej Strategii Innowacji 2030.


Galeria zdjęć:

  • PODSUMOWALI DZIAŁALNOŚĆ BIURA WIELKOPOLSKI W BRUKSELI
pdf    drukuj    drukuj