trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Po pierwsze szpital dziecięcy

    Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 16 grudnia 2010 r.

    Radni zaopiniowali pozytywnie wnioski o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa związanych z realizacją zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Korekty budżetu, dotyczące funkcjonowania administracji marszałkowskiej, wiązać się będą m.in. z oszczędnościami w wydatkach na funkcjonowanie Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
    Członkowie komisji bez uwag przyjęli opinie w sprawie zmian statutów Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego w Osiecznej oraz Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, w tym przypadku miało to na celu zapisanie zadań szpitala w ramach planu reagowania kryzysowego.
    Dyskutowano także nad przyszłorocznym planem pracy, poszerzając jego zakres o sprawy dotyczące planów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 r.
    Radni interesowali się priorytetami inwestycyjnymi województwa w zakresie ochrony zdrowia. Wicemarszałek Leszek Wojtasiak do najważniejszych w tej kadencji zaliczył budowę szpitala dziecięcego w Poznaniu, podkreślając, że działania zarządu województwa zamierzają do jej przyspieszenia, m.in. dzięki wykorzystaniu pozabudżetowych źródeł finansowania.