PO NOWEMU W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH


Tematyka parków krajobrazowych w województwie zdominowała majowe – odbyte w trybie zdalnym – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radni, po wysłuchaniu informacji na temat przeprowadzonych konsultacji, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Ma to stanowić uporządkowanie stanu prawnego; przy okazji wyłączono z obszaru parku tereny zabudowane i rolnicze w gminach Przygodzice, Sośnie i Odolanów.
Również pozytywnie komisja zaopiniowała projekt nowego statutu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Rafał Śniegocki, od kilku miesięcy nowy dyrektor tej instytucji, zaprezentował radnym planowane kierunki działań ZPKWW.
Radni, po wysłuchaniu stosownej informacji, dyskutowali także o stanie rozwoju geotermii w województwie: jakie są złoża w regionie, jakie możliwości ich potencjalnego wykorzystania, jakie obecne zagospodarowanie.
Komisja zapoznała się też z realizacją w ubiegłym roku programów współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi. Ponadto rozmawiano o aktualnym stanie prac nad nowym wojewódzkim planem gospodarki odpadami.


Galeria zdjęć:

  • PO NOWEMU W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH
pdf    drukuj    drukuj