PO KREDYT DO EBI


Po raz pierwszy w naszym budżecie pojawi się kredyt z instytucji zagranicznej – mówiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, które odbyło się – w trybie zdalnym – 10 lipca. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt sejmikowej uchwały w sprawie zaciągnięcia przez województwo długoterminowego kredytu ramowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Chodzi o kwotę 700 mln zł, którą w miarę potrzeb samorząd będzie mógł wykorzystać w latach 2020-2023 na określone inwestycje. Jak tłumaczyła pani skarbnik, oferta EBI okazała się najkorzystniejsza pod względem oprocentowania, długości terminu spłaty (aż 25 lat) oraz udzielonego okresu karencji.
Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekty zmian w tegorocznym budżecie województwa i w wieloletniej prognozie finansowej regionu, a także projekty uchwał sejmiku dotyczących przekazania pomocy finansowej samorządom w różnych dziedzinach. Radni zapoznali się również z kondycją spółek z udziałem województwa w 2019 roku, w szczególności analizując sytuację Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola, którego prezes Hieronim Cichy był uczestnikiem posiedzenia.


Galeria zdjęć:

  • PO KREDYT DO EBI
pdf    drukuj    drukuj