trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

84. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - wspominamy płk. Jana Górskiego

  W tegoroczną, 84. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego oddamy tradycyjnie hołd wszystkim jego bohaterom. W sposób szczególny będziemy wspominać jednego z nich – pułkownika Jana Górskiego – współtwórcę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz jego wieloletniego prezesa, dedykując obchody jego pamięci. 

  Płk Jan Górski

  Biografia pułkownika Górskiego zaskakuje, budzi podziw oraz szacunek, a postawa może być ponadczasowym wzorem patriotyzmu. Ukazuje ona człowieka niezwykle odważnego, oddanego bezgranicznie Ojczyźnie, lojalnego, ambitnego, a zarazem ogromnie skromnego. 

  Pułkownik Górski przez wiele lat brał osobisty udział w obchodach rocznic powstania Polskiego Państwa Podziemnego, oddając hołd wiernym patriotom naszej Ojczyzny, w tym też wielu swoim przyjaciołom. Wygłaszał prelekcje skierowane zwłaszcza do młodzieży, pokładając w niej duże nadzieje i zawsze z sympatią wypowiadając się o współczesnym młodym pokoleniu. 

  Od zeszłego roku Pana Pułkownika nie ma z nami, ale pamięć nie przemija, a ponadczasowe zasługi nie dewaluują się. Przedstawiamy biografię tego wyjątkowego Człowieka i zachęcamy do jej poznania. 

  Płk lek. med. Jan Górski ps. „Rzędzian” urodził się 15 kwietnia 1922 roku w Jagninie w powiecie opatowskim, wychowywał w rodzinie o wartościach patriotycznych, którym był wierny od wczesnej młodości. Dlatego też, marzenie młodego człowieka o jak najszybszym włączeniu się do walki o wolność Ojczyzny było czymś oczywistym. To dążenie zrealizowane zostało po zdaniu matury na tajnych kompletach. W 1942 roku odbyło się jego zaprzysiężenie do Związku Walki Zbrojnej. Górski został łącznikiem między szefem referatu II, a komendą Obwodu Opatów. Przystąpił również do kursu na podchorążych, który ukończył w 1943 roku. Następnie został skierowany do Podobwodu Ćmielów, a później do oddziału Barwy Białe w Obwodzie Opatów. Pełnił tam funkcję dowódcy drużyny. Awansując na kolejne funkcje, etap partyzanckiej walki zakończył jako dowódca jednego z plutonów V Kompanii 2 Pułku Piechoty Legionów. W czasie walk był dwukrotnie ranny, w tym cudem przeżył po wykonanej na nim przez bojówkę Armii Ludowej egzekucji.

  Po wojnie przystąpił do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wielokrotnie był więziony przez Urząd Bezpieczeństwa. Ponowne aresztowanie miało miejsce w 1949 roku i przerwało ono dążenia Pułkownika Górskiego do ukończenia studiów medycznych i pracy w wymarzonym zawodzie lekarza. Zarzutem była działalność w Armii Krajowej i współpraca z Niemcami. Pomimo brutalnego przesłuchania, pułkownik Górski odmówił podpisania przymusowych zeznań, co doprowadziło do spędzenia dziesięciu dni w karcerze w nieludzkich warunkach. Skazany został na karę śmierci, zamienionej później na dożywocie. W 1957 roku pułkownik Górski odzyskał wolność. Uniewinniony został jednak dopiero przez Sąd Karny III RP. Po wyjściu z więzienia dokończył studia medyczne i podjął pracę zawodową. Specjalizował się w zakresie chorób płucnych. Kontynuując patriotyczne zobowiązanie wobec Ojczyzny współtworzył struktury Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przez dziewięć lat był Prezesem środowiska „Jodła”, a następnie, od 2002 roku, aż do śmierci Prezesem Zarządu Okręgu Wielkopolska. Zainicjował również budowę pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu, który jest trwałym symbolem pamięci oraz miejscem spotkań Wielkopolan podczas kolejnych rocznic powstania konspiracyjnych struktur. 

  Pułkownik Jan Górski zmarł w wieku 100 lat, 1 października 2022 roku. Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.