PLANY NA KOLEJNY ROK


Głównie tym, co przyniesie kolejny rok, zajmowali się podczas listopadowego posiedzenia radni z sejmikowej Komisji Gospodarki.
Członkowie komisji zapoznali się z projektem budżetu województwa na 2020 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. Oba dokumenty omówiła skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, odpowiadając również na pytania radnych dotyczące największych potencjalnych zagrożeń dla planowania i płynnego realizowania dochodów i wydatków w regionalnych finansach.
Ponadto radni wstępnie przeanalizowali propozycję planu pracy komisji na 2020 rok. Podczas kolejnych posiedzeń zamierzają szerzej zająć się między innymi tematyką wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym technologii wodorowych, w ujęciu gospodarczym.


Galeria zdjęć:

  • PLANY NA KOLEJNY ROK
pdf    drukuj    drukuj