trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pilski WORD pod lupą radnych

    W porządku wyjazdowego posiedzenia komisji w Pile znalazły się sprawy związane z funkcjonowaniem tamtejszego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Temat i miejsce obrad wpisane zostały do tegorocznego planu pracy komisji na skutek interpelacji pilskich radnych sejmiku sygnalizujących m.in. rzekome nieprawidłowości w polityce kadrowej kierownictwa WORD, przekroczenie kompetencji w wydawanych zarządzeniach oraz pomijanie procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Jednym z przykładów nieprawidłowości miało być zarządzenie dyrektora WORD obligujące egzaminatorów do przeprowadzania praktycznych sprawdzianów dla kandydatów na kierowców poza centrum miasta.

    Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami kierownictwa WORD oraz nadzorujących jego pracę służb Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przyjęła wniosek wskazujący potrzebę przeprowadzenia dalszych szczegółowych kontroli z udziałem radnych sejmiku.