trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno

    *Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 26 listopada złożył wizytę w Urzędzie Gminy Gniezno, gdzie spotkał się z Wójt Gminy Marią Suplicką oraz przedstawicielami sołtysów, stowarzyszeń i producentów lokalnej żywności z terenu gminy. Głównym powodem wizyty było podpisanie umowy dotyczącej realizacji przez Gminę Gniezno projektu „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców”.*

    Nabór na realizację projektu odbył się w formule pozakonkursowej, a finansowany on jest z Europejskiego Funduszu Społecznego - z funduszy unijnych będących w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego -w ramach osi priorytetowej 6 - „Rynek pracy”, działania 6.4. - „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”, poddziałania 6.4.1 - „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”. Całkowita wartość projektu to 1, 71 mln zł, w tym kwota dofinansowania to 1,624 mln zł.

    Celem głównym projektu jest utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Gniezno oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu 30 rodziców doświadczających trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3, będzie mogło utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania, takie jak prace modernizacyjno-adaptacyjne pozwalające na dostosowanie budynku oraz pomieszczeń do potrzeb dzieci do lat 3, zakup i montaż wyposażenia, mebli oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi, zatrudnienie osób do opieki nad dziećmi oraz finansowanie bieżącego funkcjonowania 30 miejsc opieki przez 24 miesiące, w tym zatrudnienie personelu opiekującego się dziećmi.


    Galeria zdjęć: