trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pieniądze na sport i turystykę

    Posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 11 kwietnia 2012 roku

    Radni zapoznali się z wynikami otwartych konkursów ofert na realizację w 2012 r. zdań województwa w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki oraz w zakresie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego, a następnie pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w tej sprawie. Województwo dofinansuje 49 przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych łączną kwotą 187,8 tys. zł. Na inwestycje służące poprawie bazy turystycznej realizowane przez wielkopolskie samorządy zarezerwowano 127 tys. zł. Ponad 500 tys. zł przeznaczono do podziału pomiędzy 105 beneficjentów – organizatorów imprez sortowych i sportowo- rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym, w tym także przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
    Radni również pozytywnie zaopiniowali tegoroczne wydatki w ramach „Program rozwoju bazy sportowej województwa wielkopolskiego na lata 2012-2014”. Na dofinansowanie nowych i kontynuowanych przez samorządy lokalne inwestycji sportowych zarezerwowano ponad 12,5 mln zł.
    Radni zapoznali się również z proponowanymi przez resort sprawiedliwości deregulacjami dotyczącymi zawodów licencjonowanych. Planowane zmiany dotyczą m.in. zawodu pilota wycieczek zagranicznych oraz przewodnika turystycznego. Departament Sportu i Turystyki UMWW zajmuje się aktualnie prowadzeniem spraw związanych z nadawaniem, zawieszaniem i cofaniem uprawnień osobom wykonującym te zawody oraz prowadzeniem ich ewidencji.