trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pielęgniarki z Ukrainy będą kształcić się w Poznaniu

  *29 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego z delegacją ukraińskiego Obwodu Czernihowskiego, której przewodniczyła Natalia Romanowa, Zastępca Przewodniczącego Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.* Inicjatorem wizyty w naszym regionie była Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz środowiska medyczne.Wicegubernator Romanowej towarzyszyli dyrektorzy czernihowskich szpitali. Głównym celem przyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania służby zdrowia. W ramach poczynionych ustaleń już wkrótce grupa 30 pielęgniarek z Obwodu Czernihowskiego rozpocznie w Wielkopolsce studia licencjackie, których ukończenie umożliwi podjęcie pracy w zawodzie na terenie naszego kraju.
  W trakcie spotkania wicegubernator poinformowała o sytuacji społeczno-gospodarczej w Obwodzie Czernihowskim. Polska jest istotnym partnerem handlowym historycznej Siewierszczyzny, lokując się w pierwszej piątce największych kontrahentów. Strony omówiły propozycje współpracy gospodarczej. Potencjalnie interesującymi kierunkami rozwoju kontaktów są branże: budowy maszyn, motoryzacyjna, przemysł drzewny, lekki oraz rolnictwo. Marszałek Marek Woźniak zwrócił uwagę na konieczność przełamania barier we wzajemnej współpracy gospodarczej. Wynikają one ze złych doświadczeń wielu polskich przedsiębiorców działających na rynku ukraińskim. Wicegubernator potwierdziła wolę władz Obwodu Czernihowskiego wyjścia naprzeciw tym oczekiwaniom.
  Tematem rozmów była jednak przede wszystkim służba zdrowia. Stronę ukraińską interesowały polskie doświadczenia w zakresie jej reformowania. Marszałek Woźniak podkreślił, że o ile infrastruktura i wyposażenie polskich szpitali w ostatnich latach znacząco się poprawiły, to system finansowania w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia. Jak zaznaczył, cenne są również te złe doświadczenia. Ich przekazanie pozwoli uniknąć stronie ukraińskiej tych samych pomyłek przy reformowaniu własnego systemu.
  Spotkanie zakończył wpis wicegubernator do księgi pamiątkowej. Natalia Romanowa, jako członek ukraińskiej delegacji do Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), odwiedziła już Poznań w 2011 r., w ramach inauguracyjnego posiedzenia CORLEAP, którego inicjatorem był Marszałek Woźniak.

   


  Galeria zdjęć: