PALIĆ W PIECU BEZ DYMU?


Dyskusja o przyczynach powstawania smogu, zanieczyszczeniu powietrza, metodach palenia w piecach oraz konieczności czyszczenia kominów zdominowała lutowe obrady sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele organizacji ekologicznych z Poznania i Mosiny, którzy przekonywali radnych o konieczności zmiany sposobu palenia w kotłach i kominkach. Wyliczali korzyści rozpalania „od góry”: mniejszą emisję zanieczyszczeń, oszczędność czasu, niższe koszty zużycia opału. Początkowo zaproponowano zmiany zapisów w uchwale antysmogowej, którą sejmik przyjął w grudniu 2017 roku, ale w trakcie dyskusji komisja ustaliła, że szczegółowe rozwiązania zostaną wcześniej wypracowane przez specjalny zespół, złożony z ekspertów i urzędników. Podkreślano też konieczność ciągłej edukacji społeczeństwa, by ograniczyć przyczyny i skutki nadmiernego zadymienia powietrza.
Ponadto radni zapoznali się z informacją o przedsięwzięciach wspieranych przez WFOŚiGW w Poznaniu w 2020 roku oraz poparli projekt apelu sejmiku w sprawie bardzo trudnej sytuacji mieszkańców w kontekście podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Wielkopolski.


Galeria zdjęć:

  • PALIĆ W PIECU BEZ DYMU?
pdf    drukuj    drukuj