Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w tym roku kalendarzowym. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Hoffmann Wojewoda Wielkopolski


Podczas zebrania omówiono:

 • projekt uchwały w sprawie: zmiany Przewodniczącego oraz składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
 • projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2016 z 5 października 2016r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
 • projekt stanowiska w sprawie podkreślenia znaczenia i roli zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego dla historii Rzeczypospolitej Polskiej

Członkowie Rady korzystając z okazji podziękowali Panu Przewodniczącemu za ostatni rok przewodniczenia, wyrażając przekonanie, że dobra współpraca w ramach posiedzeń Rady nadal będzie mieć miejsce, budując w ten sposób wspólne porozumienie i dialog w regionie.

Pan Przewodniczący również podziękował za wspólnie przepracowany rok i korzystając z okazji złożył członkom Rady serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Ostatnim elementem spotkania było wręczenie przez Pana Przewodniczącego nominacji nowemu członkowi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu Panu Mariuszowi Wiśniewskiemu przedstawicielowi związku pracodawców Business Centre Club. Do składu Rady powołano również Pana Zbyszko Pawlaka (BCC) i Pana Bernarda Niemca (NSZZ „Solidarność”).

W minionym roku Rada podjęła następujące akty prawne:

 • Opinia z 21 marca 2018 r. - Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2018 rok
 • Stanowisko z 2 lipca 2018 r. w sprawie utrzymania systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych prowadzonego dla młodocianych pracowników przez izby rzemieślnicze

Galeria zdjęć:

 • Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w tym roku kalendarzowym. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Hoffmann Wojewoda Wielkopolski
 • Biuro Prasowe Wielkopolski Urząd Wojewódzki
 • Biuro Prasowe Wielkopolski Urząd Wojewódzki
 • Biuro Prasowe Wielkopolski Urząd Wojewódzki
 • Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w tym roku kalendarzowym. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Hoffmann Wojewoda Wielkopolski
 • Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w tym roku kalendarzowym. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Hoffmann Wojewoda Wielkopolski
pdf    drukuj    drukuj