trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Opinie i sprawozdania

    Posiedzenie Komisji Gospodarki, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej w dniu 9 grudnia 2009 r.
    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu województwa na rok 2010, w działach: przetwórstwo przemysłowe, rozwój przedsiębiorczości, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczość, transport i łączność, działalność usługowa i administracja publiczna.
    Przyjęto także pozytywną opinię w sprawie zmian w tegorocznym budżecie umożliwiających remont budynku magazynowo-gospodarczego w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie.
    Członkowie komisji zapoznali się z informacjami oraz projektami uchwał na najbliższą sesję sejmiku dotyczącymi m.in.: polityki innowacji w 2008 roku w Wielkopolsce, realizacji projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a także sytuacji finansowej i gospodarczej przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej funkcjonujących na terenie województwa.