trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Open Days 2015 - Wielkopolska debatuje o tworzeniu nowych miejsc pracy

  15 października w Brukseli zakończyła się trwająca się od poniedziałku 13-ta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS (12-15 października 2015 r.) Wielkopolska po raz kolejny wzięła udział w tym największym wydarzeniu samorządowym na forum unijnym, które w tym roku zgromadziło kilka tysięcy uczestników z całej Europy. W programie tegorocznej edycji, która odbyła się pod hasłem „Regiony i miasta Europy partnerami w zakresie inwestycji i wzrostu" znalazło się 140 debat i seminariów.

  Podczas debaty pt. „Lepsze miejsca pracy na rzecz silniejszych miast i regionów – nowe podejście", która odbyła się w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli skupiono się na tym jak polityka spójności może wspierać tworzenie nowych miejsc pracy i zwalczać wykluczenie społeczne. Samorządowcy z Barcelony, Hanoweru, Liverpoolu, Malmö, Göteborga i naszego regionu przedstawili lokalne i regionalne strategie oraz programy na rzecz zatrudnienia. Gościem honorowym wydarzenia był Mathieu Fischer – członek gabinetu Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Coriny Creţu, który przedstawił instrumenty polityki spójności oraz tzw. Planu Junckera mające na celu wspieranie wzrostu gospodarczego i redukcję bezrobocia.

  Wielkopolskę w debacie reprezentowała Sylwia Wójcik – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Pokreśliła ona, że w okresie programowania 2014-2020 polskie województwa po raz pierwszy zarządzają środkami EFS, dzięki czemu mogą lepiej ukierunkować finansowanie na istniejące na ich terenie potrzeby. Fakt, iż rząd przekazał regionom tę kompetencję jasno pokazuje jak dobrze polskie samorządy poradziły sobie z zarządzaniem funduszami unijnymi w poprzedniej perspektywie. S. Wójcik zaznaczyła również, że Wielkopolska od lat cieszy się niskim bezrobociem, którego poziom jest obecnie najniższy w całym kraju. Wszyscy biorący udział w debacie przedstawiciele samorządów zwrócili uwagę, iż aby skuteczne tworzyć nowe miejsca pracy należy aktywnie współpracować z innymi samorządami, partnerami społecznymi i przedsiębiorcami. Prawdziwie zrównoważony rozwój musi obejmować elementy gospodarcze, społeczne i środowiskowe – argumentowali uczestnicy debaty.

  Zagadnienie zrównoważonego rozwoju pojawiło się również podczas warsztatu „Agenda Miejska oraz Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne na lata 2014-2020: włączenie obszarów podmiejskich w działania na rzecz intensyfikacji połączeń miejsko-wiejskich". Warsztat został zorganizowany m.in. przez Europejską Platformę Regionów Podmiejskich PURPLE, której województwo wielkopolskie jest członkiem. W trakcie wydarzenia mówcy podkreślali, iż polityka miejska nie może być jedynie polityką dla miast. Musi również brać pod uwagę obszary wiejskie i pośrednie, ponieważ terytoria te wzajemnie na siebie oddziaływają. Na te współzależności zwrócił również uwagę Franc Bogovič – poseł do Parlamentu Europejskiego, podkreślając wagę policentrycznego rozwoju w Europie. Wydarzenie to było również okazją do uczczenia 10-lecia działalności sieci PURPLE, która obecnie gromadzi 15 samorządów z 10 krajów UE.

  W ostatnim dniu Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich, które częściowo zostało poświecone zagadnieniu regionalnego wskaźnika rozwoju społecznego (SPI). To dyskutowane obecnie szeroko na forum unijnym podejście polega na zastosowaniu do badania poziomu rozwoju regionalnego innych wskaźników niż tylko PKB, w tym danych o charakterze społecznym i środowiskowym. W spotkaniu wziął udział Marek Bryl - dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

  Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
  Zdjęcia: Miasto Malmo i biuro posłanki do Parlamentu Europejskiego Mercedes Bresso


  Galeria zdjęć: