trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie wyborów do Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

  Komisja Wyborcza informuje o ogłoszeniu wyborów organizacji kandydujących zgodnie § 15 ust 1 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (KM FEW).

  Zgodnie z kalendarzem wyborczym od 15 grudnia do 19 grudnia 2022 trwa kampania wyborcza kandydatów a głosowanie na członka KM FEW trwa od 20 do 21 grudnia 2022 roku do końca dnia.

  Kartę wyborczą na członka KM FEW, podpisaną przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego za pomocą e-dowodu, należy przesłać w formie dostępnej (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062)) , w formacie .pdf, na adres poczty elektronicznej: wrdpp@umww.pl , w tytule maila należy wpisać – Wybory do KM FEW 2021 - 2027.

  Karta do głosownia przesłana po terminie lub w formie skanu podlega odrzuceniu bez możliwości odwołania.

  Po opublikowaniu przez komisję wyborczą wyników wyborów, organizacje kandydujące lub organizacje biorące udział w głosowaniu, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wrdpp@umww.pl , w tytule maila należy wpisać – Protest _ Wybory do KM FEW 2021 - 2027.

  Zanonimizowane zgłoszenia organizacji można pobrać tu: https://cloud.umww.pl/s/EXCLCDFnacmPCrY  

  Więcej informacji w ogłoszeniu wyborczym (do pobrania poniżej).