trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2023

  • Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz dokument
  • Załącznik do uchwały (Ogłoszenie) - pobierz dokument
  • Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych - pobierz dokument
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz dokument
  • Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy - pobierz dokument
  • Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz dokument
  • Przykładowe oświadczenie właściciela nieruchomości - pobierz dokument