trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie pt.: "Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - II edycja”

    1. Uchwała Nr 5457/2022 ZWW z 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - II edycja” - pobierz dokument
    2. Wzór oferty wraz z pozostałymi załącznikami - pobierz dokument