Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 (programy Ministerstwa Sportu)


Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2020 - programy Ministerstwa Sportu - pobierz
Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2020 - Program „Szkolny Klub Sportowy” - pobierz
Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2020 - Program „Umiem pływać” - pobierz

 1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2020 - pobierz
 2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2020 - pobierz
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2020 - Program „Szkolny Klub Sportowy” - pobierz
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2020 - Program „Umiem pływać” - pobierz
 5. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2020 - pobierz
 6. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2020 - pobierz
 7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2020 (wzór 1) - pobierz
 8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2020 (wzór 2) - pobierz
 9. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
 10. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
 11. Karta oceny merytorycznej - kultura fizyczna 2020 - Program „Szkolny Klub Sportowy” - pobierz
 12. Karta oceny merytorycznej - kultura fizyczna 2020 - Program „Umiem pływać” - pobierz
 13. Wykaz grup ćwiczebnych - Program „Szkolny Klub Sportowy” - pobierz
 14. Wykaz grup ćwiczebnych - Program „Umiem pływać” - pobierz
pdf    drukuj    drukuj