trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z obszaru ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) na lata 2022-2023 pn. Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski”

    Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5744/2022 z dnia 21.10.2022 r. - pobierz dokument