Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2020


Uchwała Nr 2222/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020 r. wraz z ogłoszeniem - pobierz

pdf    drukuj    drukuj