Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku


Uchwała Nr 1052/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2015 roku - pobierz
Załącznik do Uchwały Nr 1052/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2015 r. - pobierz
Formularz-oferty - pobierz
Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
Oświadczenie o braku zobowiazań publiczno-prawnych - pobierz

pdf    drukuj    drukuj