Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku


Uchwała Nr 4625/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku - pobierz

Ogłoszenie - Załącznik do Uchwały Nr 4625/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. - pobierz


Formularz oferty - pobierz

Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno prawnych - pobierz

Wzór sprawozdania - pobierz

Wzór zaktualizowanego kosztorysu - pobierz

Wzór zaktualizowanego harmonogramu - pobierz

pdf    drukuj    drukuj