trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2021

  • Uchwała wraz z uzasadnieniem - turystyka i krajoznawstwo 2021 – infrastruktura turystyczna - pobierz
  • Załącznik - turystyka i krajoznawstwo 2021 – infrastruktura turystyczna - pobierz
  • Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2021 - pobierz
  • Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2021 - pobierz
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2021 - pobierz
  • Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2021 - pobierz
  • Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2021 - pobierz
  • Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2021 (wzór 1) - pobierz
  • Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2021 (wzór 2) - pobierz
  • Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  • Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  • Najważniejsze informacje dotyczące konkursu (prezentacja) – pobierz