trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2024-2028

  1. Uchwała Nr 7792/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku - pobierz dokument
  2. Załącznik do uchwały – ogłoszenie konkursowe - pobierz dokument
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego/oferty wspólnej realizacji zadania publicznego - pobierz dokument
  4. Wzór aktualizacji harmonogramu realizacji zadania publicznego - pobierz dokument
  5. Wzór aktualizacji przewidywanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego - pobierz dokument
  6. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pobierz dokument
  7. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz dokument
  8. Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego, NIP i REGON - pobierz dokument
  9. Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz dokument
  10. Oświadczenie o zapoznaniu się z przetwarzaniem danych osobowych - pobierz dokument