Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę asortymentu niezbędnego do przeciwdziałaniu COVID-19 na potrzeby wielkopolskich podmiotów leczniczych


Samorząd Województwa, celem przeciwdziałania skutkom COVID-19 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na środki medyczne do ochrony osobistej na potrzeby placówek leczniczych w województwie wielkopolskim. Szczegóły postępowania są dostępne na stronie - więcej

pdf    drukuj    drukuj