trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru do udziału w targach podczas WETEX & Dubai Solar Show 2024

  logo Wetex Dubai Solar ShowNabór do udziału w targach WETEX & Dubai Solar Show 2024 w terminie 1-3 października 2024 roku w Dubaju (ZEA).

  Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz instytucji bezpośrednio i pośrednio wspierających przedsiębiorstwa, posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność mieści się w obszarze technologii zero i nisko emisyjnych. Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej: https://www.wetex.ae/

  Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia o pomocy de minimis, Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz odesłanie podpisanych dokumentów na adres e-mail: drg.sekretariat@umww.pl do 11 lipca 2024 r. (czwartek) g. 11:00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

  Dodatkowe informacje:
  Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  (tel:. 61 626 62 40) e-mail: drg.sekretariat@umww.pl).

  Logo - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

  Działanie realizowane w ramach projektu „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych”. Projekt Wielkopolska 2050 realizowany i finansowany jest z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla Wielkopolskiej Gospodarki; Działanie 1.7 Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i promocja gospodarki w regionie.

  #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie