trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie naboru wniosków na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej, finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, ze środków pochodzących z dochodów własnych samorządu województwa, przeznaczonych na realizację wojewódzkiego progra

  Rozstrzygnięcie II naboru wniosków na dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla Centrów Integracji Społecznej (CIS) na pierwsze wyposażenie

  1. Oświadczenie o przyjęciu dotacji w tym rachunek bankowy - pobierz
  2. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach II Naboru - pobierz
  3. Sprawozdanie z wykonania zadania - pobierz
  4. Ramowy wzór porozumienia – CIS - pobierz

   

  Ogłoszenie naboru wniosków na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej, finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, ze środków pochodzących z dochodów własnych samorządu województwa, przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r.

  1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2658/2020 z 2.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków (CIS) - pobierz
  2. Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2658/2020 z 2.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków (CIS) - pobierz
  3. Wniosek o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie (CIS) — całość - pobierz
  4. Wniosek o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie (CIS) — część opisowa bez pkt VI - pobierz
  5. Pkt. VI Wniosku - Kalkulacja przewidywanych kosztów — formularz - pobierz
  6. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych (CIS) — zał. nr 1 do Wniosku - pobierz
  7. Oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego (CIS) — zał. nr 2 do Wniosku - pobierz
  8. Oświadczenie o kwaliflkowalności VAT— zał. nr 3 do Wniosku - pobierz
  9. Oświadczenia w zakresie ustawy o zdrowiu publicznym- zał. nr 4 do Wniosku - pobierz
  10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych- zał. nr 5 do Wniosku - pobierz
  11. Ramowy wzór porozumienia - pobierz