Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego


pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2760/2020 z 01.10.2020 r. - pobierz
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia — Wzór Oferty (Edukacja zdrowotna) + Oświadczenia - pobierz

pdf    drukuj    drukuj