OCHRONIĄ PRZED HAŁASEM


Radni z sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaopiniowali pozytywnie podczas wrześniowego posiedzenia kilka projektów uchwał w sprawie ochrony terenów przed hałasem. Dlaczego? Ustawa o ochronie środowiska nakazuje aktualizować co najmniej raz na pięć lat specjalne programy, dostosowujące poziom hałasu do dopuszczalnego. Proponowane przez sejmik programy dotyczą m.in. ochrony przed hałasem obszarów położonych wzdłuż linii kolejowych (o ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie), terenów przy drogach powiatowych na terenie powiatu poznańskiego, obszarów przy drogach wojewódzkich (o natężeniu ruchu powyżej 3 mln aut rocznie).
Na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu powstały np. mapy akustyczne, które wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, powodowanego eksploatacją dróg.
Ponadto komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu województwa za pierwsze półroczne 2018 r., a także poparła propozycje zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków.


Galeria zdjęć:

  • OCHRONIĄ PRZED HAŁASEM
pdf    drukuj    drukuj