trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Obowiązki dla środowiska

    Samorząd województwa 1 stycznia 2008 r. przejął od administracji rządowej większość spraw związanych z korzystaniem ze środowiska. Z tym momentem marszałek województwa stał się właściwym organem upoważnionym do wydawania pozwoleń na korzystanie ze środowiska, a także do pobierania z tego tytułu przewidzianych przepisami opłat. Wdrożenie tych zadań oraz ich realizacja przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego była przedmiotem informacji analizowanej, a następnie przyjętej na kwietniowym posiedzeniu komisji.

    Województwo przejęło nowe kompetencje wraz ze 140 toczącymi się sprawami administracyjnymi przy niezwykle skromnej, licząc kadry i środki przekazane przez wojewodę, obsadzie. Do końca tego roku liczba postępowań administracyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska wzrosła do 778, a załatwionych zostało 596 spraw. Radni podkreślali, że działania podejmowane przez Departament Środowiska służą prawidłowej i sprawnej obsłudze interesantów. Tym niemniej postulowano ich udoskonalanie, mając na uwadze, że decyzje dotyczące korzystania ze środowiska mają wpływ na funkcjonowanie ważnych obszarów gospodarczych regionu oraz jego rozwój.

    Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję sejmiku dotyczących zmian w tegorocznym budżecie w zakresie ochrony środowiska.