trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O zdrowiu i pracy

    Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił radnym informację na temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych na lata 2009-2011. Postępowania konkursowe w 13 grupach świadczeń, na które łącznie wpłynęły 4284 oferty, zakończono w grudniu 2008 r. Pełny zakres świadczeń osiągnięto po dodatkowych postępowaniach konkursowych lub rokowaniach. Z oferentami, którzy nie spełniali wymogów określonych przez fundusz, zawarto umowy po obniżonej cenie.

    W ratownictwie medycznym trwa postępowanie odwoławcze, bowiem trzech oferentów (pogotowia w Kole, Turku, Szamotułach), którzy nie zostali wybrani w postępowaniu, odwołało się od decyzji komisji konkursowej do dyrektora WOW NFZ. Po odrzuceniu odwołań oferenci skorzystali z prawa odwołania się do prezesa NFZ.

    Radni zapoznali się również z oceną aktualnej sytuacji na rynku pracy przedstawioną przez Wojewódzki Urząd Pracy. W gronie bezrobotnych przeważają kobiety, ostatnio nawet ta grupa się powiększa, zwłaszcza w przedziale wiekowym powyżej 45 roku życia. Przybywa bezrobotnych z wykształceniem średnim i wyższym. Najbardziej poszukiwani przez pracodawców są robotnicy wykwalifikowani i rzemieślnicy.

    Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w tegorocznym budżecie, związane m.in. z wydatkami inwestycyjnymi w ochronie zdrowia oraz podziałem środków PFRON na dofinansowanie nowotworzonych zakładów aktywności zawodowej.