O WYPŁATACH ZA SZKODY DZIKÓW I JELENI


Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny należą się wypłaty odszkodowań. W 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego wypłacił ze środków budżetu państwa 59 odszkodowań na kwotę przekraczającą 216 tys. zł, natomiast w 2017 roku była to kwota 368 tys. zł. Takie dane zaprezentowano radnym podczas kwietniowych obrad sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ustawie Prawo łowieckie wskazano dwie grupy podmiotów
odpowiedzialnych za szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań. Pierwszą stanowią dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich, którzy wypłacają pieniądze z własnego budżetu, bo szkody powstały na ich terenie lub w wyniku polowania. Drugim podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowań jest skarb państwa, który odpowiada za straty poniesione w uprawach i płodach rolnych na obszarach poza obwodami łowieckimi.
Komisja zaopiniowała też pozytywnie wniosek o zmianę w tegorocznym planie dochodów i wydatków województwa.


Galeria zdjęć:

  • O WYPŁATACH ZA SZKODY DZIKÓW I JELENI
pdf    drukuj    drukuj